Aktualności

Image Description
23/07/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/848/2021)

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/848/2021 został wpisany schron bojowy, będący elementem Pododcinka „Mokre" Odcinka „Mikołów” Obszaru Warownego „Śląsk”, położony przy ul. Wojska Polskiego w Mikołowie.

Image Description
22/07/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/850/2021)

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/850/2021 został wpisana nadwieszona stalowa część budynku modernistycznej bramowej nastawni kolejowej „Bt” z półkolistym zakończeniem pomieszczenia nastawnicowni, wraz z stalowymi filarami, znajdująca się na stacji kolejowej w Bytomiu wraz z suwakowymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, znajdującymi się w budynku tej nastawni, stanowiącymi jej wyposażenie.

Image Description
14/07/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/847/2021)

Informujemy, że w dniu 14 lipca 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/847/2021 został wpisana wieża ciśnień przy ul. 1 Maja w Raciborzu.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

SŁUŻBA CYWILNA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA