Aktualności

Image Description
12/01/2022

Informacja dotycząca pracy Delegatury w Częstochowie WUOZ

W związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowań na COVID-19 wśród pracowników Delegatury w Częstochowie WUOZ w Katowicach informujemy, że biuro Delegatury WUOZ w Częstochowie będzie niedostępne dla interesantów. We wszystkich sprawach prowadzonych przez Delegaturę w Częstochowie interesanci mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem ePUAP. Pisma można także składać w skrzynce podawczej wystawionej przed drzwiami Urzędu. Potwierdzenie złożenia pisma może być przesyłane, na żądanie Interesanta, drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej. Wszystkie spotkania, oględziny i komisje, umówione w terminach do 20 stycznia br., zostają odwołane.

Image Description
11/01/2022

Zabytek Zadbany 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął nabór zgłoszeń do konkursu „Zabytek Zadbany”. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Zgłoszenia: do 31 stycznia 2022 roku.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

LINKI

           

     

EPUAP2         

LINKI

 

 

LINKI

SC

 

ISAP