Aktualności

Image Description
09/06/2021

Informacja

Przywracamy bezpośrednią obsługę klienta w sekretariacie i biurze podawczym, a także w archiwach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ciąg dalszy w linku Informacja.

Image Description
08/06/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/822/2021)

Informujemy, że w dniu 26 maja 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/822/2021 został wpisany schron bojowy, będący elementem Pododcinka „Śmiłowice” Odcinka „Mikołów" Obszaru Warownego „Śląsk", w rejonie ul. Podgórnej / ul. Górnośląskiej w Mikołowie.

Image Description
01/06/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/820/2021)

Informujemy, że w dniu 25 maja 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/820/2021 został wpisany budynek „Willa Bartelmussa" przy ul. Zdrojowej 6 w Bielsku-Białej, wraz z ogrodem obejmującym w całości działkę ewidencyjną nr 144/10.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

SŁUŻBA CYWILNA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA