Aktualności

Image Description
03/03/2021

Informacja o zakończonym konkursie (73989)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że zakończył postępowanie konkursowe (ogłoszenie o naborze nr 73989) na stanowisko inspektora ds. administracyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na ww. stanowisko została wybrana Pani Beata Leszczyna.

Image Description
03/03/2021

Konkurs na stanowisko pracy (75269)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw zabytków przemysłu i techniki oraz ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - Inspekcja zabytków przemysłu i techniki

Image Description
03/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/623/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/623/2020 budynek dawnej dyrekcji Huty Gliwice w Gliwicach przy ul. ks. Herberta HIubka 4.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

SŁUŻBA CYWILNA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA