Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

ul. Francuska 12 
40 - 015 Katowice

tel. (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-77-88
fax wewnętrzny 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax (33) 812-37-74 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 15:00,
środa 8:00 - 18:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa

tel./fax (34) 365-16-38 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00 - 15:00,
wtorek 8:00 - 18:00

Dodatkowe informacje

UWAGA ! informujemy, że opłatę skarbową od dnia 1 lipca 2015r.
należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5 lub na
NOWY RACHUNEK
URZĘDU MIASTA KATOWICE
nr  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Częstochowie należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Częstochowa na numer konta:
49 1050 1142 1000 0022 8000 2367

Dotacje

 

INFORMACJA NA TEMAT DOTACJI I REFUNDACJI ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH (DALEJ ŚWKZ)

 

 

Uprzejmie informuję, że w trakcie opracowania jest korekta regulaminu przyznawania dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zmiany obejmować będą m.in. zasady wypłaty pierwszej transzy dotacji oraz procedury rozpatrywania wniosków o refundację. Korekta regulaminu zostanie opublikowana do 28 lutego 2017r.

Zmiany nie będą obejmowały wzorów wniosków, terminów ich składania, wskazania wnioskodawców uprawnionych do złożenia wniosków, zakresu prac, na jakie wnioskodawca może ubiegać się o dotację oraz procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach prac.

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy do składania wniosków o udzielenie dotacji.

 

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

  1. Wniosek o dotację – do 28 LUTEGO br.
  2. Wniosek o refundację – do 30 CZERWCA br.

UWAGA! (data stempla pocztowego). W przypadku, gdy ostatni dzień składania wniosków wypada na dzień wolny od pracy – termin ten zostaje wydłużony do najbliższego dnia roboczego

REGULAMIN

Regulamin przyznawania dotacji w roku 2016

PODSTAWA PRAWNA

 

  1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.); (pobierz)
  2. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 940, z późn. zm.). (pobierz)

 
 

 

Do pobrania

Przepisy prawne

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (rozdział 7). - pobierz
- Rozporządzenie ministra kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 6 czerwca 2005 roku. - pobierz

 

Dotacje 2009 (kliknij)

Dotacje 2010 (kliknij)

Dotacje 2011 (kliknij)

Dotacje 2012 (kliknij)

Dotacje 2013 (kliknij)

Dotacje 2014 (kliknij)

Dotacje 2015 (kliknij)

Dotacje 2016 (kliknij)

BIP

Polecamy....