Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

ul. Francuska 12 
40 - 015 Katowice

tel. (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-77-88
fax wewnętrzny 13
sekretariat@wkz.katowice.pl


Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:00 - 15:00


Urząd obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański z wyłączeniem gmin Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Włodowice,
c) miast na prawach powiatu w ich granicach administracyjnych: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax (33) 812-37-74 
delegaturabb@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 15:00,
środa 8:00 - 18:00


Delegatura w Bielski-Białej obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki,
b) miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała w jego granicach administracyjnych.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa

tel./fax (34) 365-16-38 
delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00 - 15:00,
wtorek 8:00 - 18:00


Delegatura w Częstochowie obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski,
b) gmin w ich granicach administracyjnych: Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Włodowice,
c) miast na prawach powiatu: Częstochowa w jego granicach administracyjnych.

Katowice - układ urbanistyczny - obwieszczenie II

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w  sprawie  wpisania  do  rejestru  zabytków układu urbanistycznego tzw. południowej dzielnicy Katowic

 

 

K–RD–KL/4160/10787/102/10                                              Katowice, dnia 8 listopada 2011 roku

 

 

 

 

Obwieszczenie

dotyczące postępowania administracyjnego

w  sprawie  wpisania  do  rejestru  zabytków

układu urbanistycznego tzw. południowej dzielnicy Katowic

utworzonego przez historyczny zespół

modernistycznej i funkcjonalistycznej zabudowy

 

 

Na podstawie art. 49 i 64 § 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w zw. z art. 94  oraz art. 3 pkt 1 i 3, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 9 ust. 1 i art. 93 ust. 1 ustawy        z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach w dniu 1 sierpnia 2011 roku rozpoczął z urzędu postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego modernistycznej i funkcjonalistycznej zabudowy tzw. południowej dzielnicy Katowic, który tworzą powiązane przestrzennie budynki  mieszkalne i mieszkalno-użytkowe  wznoszone w stylu modernistycznym i funkcjonalistycznym w latach 1900–1939,  w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

W trakcie prowadzonego postępowania stwierdzono, że:

 

1)    Zespół historycznej zabudowy, proponowanej do objęcia ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków, stanowi historyczny układ urbanistyczny tzw. południowej dzielnicy Katowic, utworzony przez sieć ulic, układ parcel i zabudowę  zawierającą  zespół budowli secesyjnych, modernistycznych i funkcjonalistycznych,  mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych, użytkowych i sakralnych    wznoszonych głównie  w latach 1900-1939. Stąd dalsze postępowanie dotyczyć będzie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego utworzonego przez historyczny zespół zabudowy.

 

2)    Granica terenu proponowanego do objęcia ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków przebiega  od północy południową  pierzeją ulicy Mikołaja Kopernika od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Jana Kilińskiego, zachodnią pierzeją ulicy Jana Kilińskiego od skrzyżowania z ulicą Mikołaja Kopernika do  końca ulicy i granicy zabudowy             i ogródków działkowych tzn. do południowego narożnika działki nr 70, dalej na zachód południowymi granicami działek nr 70,74, przecina ulicę generała Józefa Zajączka i dalej biegnie  wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki nr 84, przecina działkę nr 97 i dalej biegnie na północ wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki zachodnią granicą działki nr 97, 107, 134, a następnie zachodnią pierzeją ulicy Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Księcia Jozefa Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą Mikołaja Kopernika.

 

 

 

3)    W granicach planowanego wpisu znajdują się również nieruchomości położone na następujących działkach:

Adres

Numer adresowy

Numer

działki

Katowice

ulica Tadeusza Kościuszki

23

25

27

29

31

33

35

37

39

 

 

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

63

65

67

69

71

ulica

194

192

189

188/1, 188/2

183/1, 188/2

182/2

101, 102/1, 102/2

103

99/1, 99/2, 99/3, 99/5

99/6, 99/7, 99/8

 

95/1, 95,2

68

66/1, 66/2

56

53, 54

125

126

127

128

132

92

93, 94

96

84

83

95, 1/11, 195, 100, 101, 67, 55, 135, 136, 97

Katowice

ulica Józefa Zajączka

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

23a

25

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

ulica

39

41

42

43/1, 43/2, 43/3

115

114

113

112

111

89

88

87

86

85

35

36

37

49

52

54/1, 54/2

56

58

78/1, 78/2, 78/3, 78/4

77

76

75

74

73

38, 57, 80, 81, 82, 72/4

Katowice

ulica Jana Kilińskiego

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

trafo

153

151

131

129/1

128/1

124

33

45/1, 45/3, 45/4

50

51

53

55

61

65

66

67

68

69

70

80, 81

Katowice

ulica księcia Józefa Poniatowskiego

19

23

25

29

31

18

20

22

24

26

28,

30

34

ulica

64

78/1, 79

90

91

92

60

59

110

120/1

120/9

120/5

120/3

133

62, 63, 107, 108, 134

Katowice ulica Henryka Jordana

7

7a

7b

9

11

13

13a

13b

13c

13d

podwórko nr 13

17

19

2

4

6

8

10

12

12a

12b

ulica

46/1, 46/2

47

48

116

117

118/14

118/3

118/1

118/5, 119/1

119/9

118/15, 119/11, 120/11, 120/12

 

123

124

32

44

45/3, 46/1

45/15, 46/2

47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3

51/5, 51/6, 50

51/1

51/3

31, 45/16, 47/3, 52

Katowice

ulica Marii Skłodowskiej–Curie

15

17

19

21

23

25

27

29

podwórko

nr 27 i 29

39

41

43

45

podwórko

nr 43 i 45

47

49

20

22

24

28

30

36

38

40

42

44

46

48

ulica

157/1, 157/2

127/9

127/12

127/13

127/3

127/1

45/6, 45/11, 45/12

45/8, 45/13, 45/14

45/1, 45/17

 

118/9, 118/10

118/12

118/7, 119/5

119/3

119/10

 

119/7, 120/7

120/3

165, 166

163

113

114

88

74/1

60

49

122/1, 122/2

129

130

131

46/3, 76, 87, 109, 121, 159, 160, 161, 164

Katowice

ulica Józefa Rymera

1

3

5

7

2

4

6

8

ulica

65

64

63

62

56

57

58

59

55, 61

Katowice

ulica PCK

1

3

5

7

9

17

19

2

4

podwórko

nr 2 i 4

6

8

10

ulica

69, 70

72

73/1, 73/2

74/3, 74/4

45/4, 45/10

40

34

96/3

96/2

96/1, 96/2, 96/3, 96/4

 

93

90

89

71, 75/3, 77, 78, 79, 306

Katowice

ulica Pawła Stalmacha

17

17a

21

23

po nr 23

 

16

18

20

22

24

26

ulica

82

83

86

91

92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7

123/1, 123/2, 123/3

125

126

127/6, 127/8

115

116/1, 116/2

117/1, 118, 119, 120, 122, 127/7

Katowice

ulica Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

1

3, 3a

5

7

9

11, 11a

13

15

17

19

21

2

4

6

10

12

14

16

22

24

26

ulica

182/1

181/1, 181/2

180

172

171/1, 171/2

170

162

156/1, 156/2

155/2

152

151

104

105

107

109/1

110

111

112

127/11

130/1, 130/2

132/1, 132/2

133

Katowice

ulica Mikołaja Kopernika

2

4

6

8

10

12

14

16

193

191

190

168/4

167

158/1, 158/2, 158/3, 196 (?)

154/1, 154/2

153

Katowice

ulica Michała Drzymały

1

3

3a

5

7

9

13

15

17

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

po nr 22

ulica

168/1, 168/3

169/2

169/1, 169/4, 169/5

177/1, 177/2

174, 175

173

109/2

117/2

92/8, 75/1, 75/2

190

190

190

187

186

184, 185

180

107

106

98

97

94, 96/1

108, 179

 

Celem wpisu do rejestru zabytków jest objęcie ochroną historycznego układu urbanistycznego tzw. południowej dzielnicy Katowic w obrębie ulic Tadeusza Kościuszki, Józefa Zajączka, Jana Kilińskiego, Józefa Poniatowskiego, Marii Skłodowskiej–Curie, Henryka Jordana, Józefa Rymera, PCK, Pawła Stalmacha, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Mikołaja Kopernika oraz Michała Drzymały, który tworzą powiązane przestrzennie budynki  mieszkalne, mieszkalno–użytkowe i sakralne wznoszone w stylu modernistycznym i funkcjonalistycznym w latach 1900–1939.

Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości usytuowanych na wskazanym obszarze planowanego wpisu do rejestru zabytków, w dniach od 21 listopada do 2 grudnia 2011 roku w godzinach od 800 do 1500 mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski, zapytania  i uwagi na piśmie, bądź ustnie do protokołu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Katowicach przy ulicy Francuskiej 12 (numer telefonu 032 253 77 98).

Treść niniejszego zawiadomienia ogłoszona została w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach (http://www.wkz.katowice.pl/bip/), w siedzi-bie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Katowicach  przy ulicy Francuskiej 12, w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta w Katowicach przy ulicy Młyńskiej 9, na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowicach (UrząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz w gazecie Nasze Katowice.

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

Mgr Barbara Klajmon

Otrzymują  celem wywieszenia i udostępnienia obwieszczenia:

1.    Urząd Miasta Katowice

ulica Młyńska 4, 40–098 Katowice

2.   A/a  KL …………………………

Opłata skarbowa

Informujemy, że opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5 lub na konto Urzędu Miasta Katowice numer:  
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Częstochowie należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Częstochowa numer:
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Bielsku-Białej należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bielsko-Biała numer:
86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.