Konkurs na stanowisko pracy - rozstrzygnięcie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko inspektora ochrony zabytków  w inspekcji  zabytków nieruchomych, ruchomych oraz  finansowania prac przy zabytkach,  po sprawdzeniu  testu  sprawdzającego i przeanalizowaniu wyników rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami – na ww. stanowisko została wybrana pani  Monika Piórecka  - Karolak.