Unieważnienie konkursu na stanowisko pracy

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o unieważnieniu konkursu na stanowisko pracy

Treść informacji tutaj.