Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Cieszyn - wyświetl dokument.