Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

ul. Francuska 12 
40 - 015 Katowice

tel. (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-77-88
fax wewnętrzny 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax (33) 812-37-74 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 15:00,
środa 8:00 - 18:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa

tel./fax (34) 365-16-38 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00 - 15:00,
wtorek 8:00 - 18:00

Dodatkowe informacje

UWAGA ! informujemy, że opłatę skarbową od dnia 1 lipca 2015r.
należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5 lub na
NOWY RACHUNEK
URZĘDU MIASTA KATOWICE
nr  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Częstochowie należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Częstochowa na numer konta:
49 1050 1142 1000 0022 8000 2367

Wywóz dóbr kultury za granicę - Dobra kultury


Szanowni Państwo,

Dnia 5 czerwca 2010 r. w zwišzku ze zmianš ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , wchodzš w życie nowe przepisy dotyczšce wywozu zabytków i dzieł sztuki za granicę. Uproszczenie procedur polegać będzie m.in. na wykluczeniu zaświadczeń o braku konieczności uzyskania pozwolenia, wydawanych dotychczas dla obiektów majšcych nie więcej niż 55 lat. W dalszym cišgu obowišzywać będš pozwolenia jednorazowe oraz na wywóz czasowy. Ograniczony zostanie jednak katalog tych zabytków, które będš wymagać pozwolenia. W przypadku zabytków wymagajšcych pozwolenia na wywóz stosowane będš łšcznie kryterium wieku i jego wartości materialnej. Tryb składania wniosków i wydawania pozwoleń na wywóz oraz wzory niektórych dokumentów zostanš uregulowane w rozporzšdzeniach. Poniżej zamieszczamy w formie graficznej tabelkę zawierajšcš kategorie obiektów wymagajšcych jednorazowego pozwolenia na wywóz na stałe oraz wycišg najważniejszych przepisów zawartych w ustawie z dn. 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2010 nr 75 poz. 474).

L.p. KATEGORIA ZABYTKU CZAS POWSTANIA WARTOŚĆ
1. Zabytki archeologiczne wchodzšce w skład zbiorów archeologicznych lub pozyskane w wyniku badań archeologicznych bšdź przypadkowych odkryć majšce więcej niż 100 lat dowolna
2. Elementy stanowišce integralnš cześć zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posšgów i dzieł rzemiosła artystycznego majšce więcej niż 100 lat dowolna
3. Wykonane dowolnš technikš i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, nieobjęte kategoriš z pkt 4 i 5 majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 40 000 PLN
4. Wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 16 000 PLN
5. Mozaiki, nieobjęte kategoriš z pkt 1 i 2 oraz rysunki wykonane na dowolnym materiale i dowolnš technikš majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 12 000 PLN
6. Oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 16 000 PLN
7. Oryginalne rzeźby, posšgi lub ich kopie wykonane tš samš technikš co oryginał, nieobjęte kategoriš z pkt 1 majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 20 000 PLN
8. Pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 6 000 PLN
9. Pojedyncze lub znajdujšce się w zbiorach rękopisy majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 4 000 PLN
10. Pojedyncze lub znajdujšce się w zbiorach ksišżki majšce więcej niż 100 lat wyższa niż 6 000 PLN
11. Pojedyncze mapy drukowane i partytury majšce więcej niż 150 lat wyższa niż 6000 PLN
12. Kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych dowolny wyższa niż 16 000 PLN
13. Kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym dowolny wyższa niż 16 000 PLN
14. Środki transportu majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 32 000 PLN
15. Inne zabytki majšce więcej niż 50 lat wyższa niż 16 000 PLNWycišg z ustawy Pobierz