Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

ul. Francuska 12 
40 - 015 Katowice

tel. (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-77-88
fax wewnętrzny 13
sekretariat@wkz.katowice.pl


Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:00 - 15:00


Urząd obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański z wyłączeniem gmin Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Włodowice,
c) miast na prawach powiatu w ich granicach administracyjnych: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax (33) 812-37-74 
delegaturabb@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 15:00,
środa 8:00 - 18:00


Delegatura w Bielski-Białej obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki,
b) miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała w jego granicach administracyjnych.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa

tel./fax (34) 365-16-38 
delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00 - 15:00,
wtorek 8:00 - 18:00


Delegatura w Częstochowie obejmuje swym zasięgiem obszary działania:
a) powiatów w ich granicach administracyjnych: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski,
b) gmin w ich granicach administracyjnych: Kroczyce, Irządze, Szczekociny, Włodowice,
c) miast na prawach powiatu: Częstochowa w jego granicach administracyjnych.

Druki do pobrania

 1. Wniosek o pozwolenie na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego
 2. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich/ restauratorskich przy zabytku
 3. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
 4. Wniosek o pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
 5. Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego
 6. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorkich / restauratorskich przy zabytku
 7. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich / architektonicznych przy zabytku
 8. Wniosek o pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku
 9. Wniosek o pozwolenie na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych albo napisów na zabytku
 10. Wniosek o pozwolenie na podział zabytku nieruchomego
 11. Wniosek o pozwolenie na zmianę przeznaczenia/ sposobu korzystania z zabytku
 12. POZWOLENIE DOT. ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

 13. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych
 14. Wniosek o pozwolenie na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych
 15. POZWOLENIE DOT. ZABYTKOWEJ ZIELENI

 16. Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew
 17. Wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich / restauratorskich w parku albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni
 18. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

 19. Wniosek o wpis do rejestru zabytków nieruchomych
 20. Wniosek o wpis do rejestru zabytków ruchomych
 21. Wniosek o wpis do rejestru zabytków archeologicznych
 22. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 23. DOTACJE

 24. Wniosek o dotację
 25. Wniosek o refundację
 26. Formularz de minimis
 27. EWIDENCJA ZABYTKÓW TECHNIKI

 28. Wniosek o ujęcie pojazdu w ewidencji zabytków techniki
 29. Wniosek o przywóz pojazdu - opinia wstępna
 30. Wniosek o przywóz pojazdu - zaświadczenie
 31. WYWOZY DZIEŁ SZTUKI ZA GRANICĘ

 32. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę
 33. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę
 34. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę
 35. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (dla muzeów i innych instytucji kultury)
 36. Wniosek o wydanie oceny czasu powstania zabytku
 37. Oświadczenie dotyczące wywozu zabytku za granicę
 38. ARCHIWUM

 39. Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych

Opłata skarbowa

Informujemy, że opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5 lub na konto Urzędu Miasta Katowice numer:  
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Częstochowie należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Częstochowa numer:
12 1030 1986 7261 0000 0002 9020

BIP

Polecamy....