Aktualności

Image Description
18/10/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/885/2021)

Informujemy, że w dniu 8 października 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/885/2021 został wpisany schron bojowy (nr 35) w Rudzie Śląskiej, stanowiący element Grupy Bojowej „Wirek" Obszaru Warownego „Śląsk”, zlokalizowany w rejonie ul. O. Kolberga.

Image Description
13/10/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/880/2021)

Informujemy, że w dniu 24 września 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/880/2021 została wpisana kamienica mieszkalna przy ul. 3 Maja 5 w Bielsku-Białej.

Image Description
04/10/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/881/2021)

Informujemy, że w dniu 28 września 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/881/2021 został wpisany schron bojowy „Waligóra" z 1939 roku, w rejonie ul. Trakt Cesarski / ul. Pod Lasem w miejscowości Cisiec.

Image Description
13/09/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/864/2021)

Informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/864/2021 został wpisany ciężki schron bojowy „Wędrowiec” z 1939 roku, przy ul. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce.

Image Description
07/09/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/868/2021)

Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/868/2021 został wpisany zespół zabudowy osiedla Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Bielskiej, Wolności, Roberta Mruczka, Józefa Laskowskiego, Alojzego Wojtalewicza, Pawła Kołodzieja, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Samsonowicza i placu Jana Kasprowicza, który tworzą powiązane przestrzennie budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe.

Image Description
03/09/2021

29 Europejskie Dni Dziedzictwa

Przypominamy o cyklu wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 29. edycja odbędzie się w dniach 11-12 i 18-19 września 2021 r. Informatory tegorocznej edycji dostępne są na stronie: https://edd.nid.pl

Image Description
02/08/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/853/2021)

Informujemy, że w dniu 23 lipca 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/853/2021 został wpisany ciężki schron bojowy położony na wschód od ul. Kluczborskiej w Chorzowie, stanowiący element Punktu Oporu „Wzgórze 304,7 - Dąbrówka Wielka” Obszaru Warownego „Śląsk”.

Image Description
23/07/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/848/2021)

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/848/2021 został wpisany schron bojowy, będący elementem Pododcinka „Mokre" Odcinka „Mikołów” Obszaru Warownego „Śląsk”, położony przy ul. Wojska Polskiego w Mikołowie.

Image Description
22/07/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/850/2021)

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/850/2021 został wpisana nadwieszona stalowa część budynku modernistycznej bramowej nastawni kolejowej „Bt” z półkolistym zakończeniem pomieszczenia nastawnicowni, wraz z stalowymi filarami, znajdująca się na stacji kolejowej w Bytomiu wraz z suwakowymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, znajdującymi się w budynku tej nastawni, stanowiącymi jej wyposażenie.

Image Description
14/07/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/847/2021)

Informujemy, że w dniu 14 lipca 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/847/2021 został wpisana wieża ciśnień przy ul. 1 Maja w Raciborzu.

Image Description
25/06/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/840/2021)

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/840/2021 został wpisany cmentarz żydowski w Bieruniu, położony przy ul. Wita.

Image Description
25/06/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/835/2021)

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/835/2021 zostały wpisane budynki plebanii Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Bielsku-Białej, położone przy pl. św. Mikołaja 15 i 16 w Bielsku-Białej.

Image Description
23/06/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/838/2021)

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/838/2021 został wpisany cmentarz żydowski wraz z domem przedpogrzebowym, położony przy ul. Katowickiej w Pszczynie.

Image Description
09/06/2021

Informacja

Przywracamy bezpośrednią obsługę klienta w sekretariacie i biurze podawczym, a także w archiwach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ciąg dalszy w linku Informacja.

Image Description
08/06/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/822/2021)

Informujemy, że w dniu 26 maja 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/822/2021 został wpisany schron bojowy, będący elementem Pododcinka „Śmiłowice” Odcinka „Mikołów" Obszaru Warownego „Śląsk", w rejonie ul. Podgórnej / ul. Górnośląskiej w Mikołowie.

Image Description
01/06/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/820/2021)

Informujemy, że w dniu 25 maja 2021 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/820/2021 został wpisany budynek „Willa Bartelmussa" przy ul. Zdrojowej 6 w Bielsku-Białej, wraz z ogrodem obejmującym w całości działkę ewidencyjną nr 144/10.

Image Description
31/05/2021

Informacja

Webinaria Narodowego Instytutu Dziedzictwa dedykowane gminom z terenu woj. śląskiego.

Image Description
28/05/2021

Informacja

Informujemy, że od kilku dni prowadzone są prace związane z rozbudową układu drogowego w rejonie ulic Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach. Inwestycja jest prowadzona pod ścisłym nadzorem archeologicznym, na który inwestor – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach, otrzymał pozwolenie konserwatorskie.

Image Description
24/05/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/818/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/818/2021 zespół kościelny w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 57, w skład którego wchodzą: a) kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, b) budynek probostwa, c) kaplica architektoniczna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Image Description
20/05/2021

Refundacje 2021

Informujemy, że 22 kwietnia 2021 roku weszła w życie Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2021 p. 731) z dnia 21.04.2021. W związku z powyższym dokonano korekty regulaminu przyznawania refundacji oraz wzoru składanego wniosku. Ciąg dalszy w linku Refundacje 2021.

Image Description
18/05/2021

Schrony Obszaru Warownego "Śląsk"

Od 2015 roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi postępowania w sprawie wpisów do rejestru zabytków schronów Obszaru Warownego "Śląsk". Pierwszym obiektem objętym tą formą ochrony był schron dowodzenia znajdujący się przy ul. Parkowej 20 w Chorzowie. W chwili obecnej w naszym rejestrze figuruje 25 obiektów, a kolejnych 10 objętych jest procedurą wpisu.

Image Description
15/05/2021

Dotacje 2021

Informujemy, że 22 kwietnia 2021 roku weszła w życie Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2021 p. 731) z dnia 21.04.20 Ciąg dalszy w linku Dotacje 2021

Image Description
14/05/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/811/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 7 maja 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/811/2021 kamienicę w Cieszynie przy ul. Głębokiej 28.

Image Description
10/05/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/776/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 12 marca 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/776/2021 ciężki schron bojowy (nr 52) przy ul. 27 Stycznia / ul. Wesołej w Dobieszowicach, stanowiący element Grupy Bojowej „Wesoła" Obszaru Warownego „Śląsk".

Image Description
30/04/2021

Dotacje 2021

Informujemy, że 22 kwietnia 2021 roku weszła w życie Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2021 p. 731) z dnia 21.04.2021. W związku z powyższym trwają prace nad korektą regulaminów przyznawania dotacji i refundacji oraz wzorów składanych wniosków.

Image Description
27/04/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/803/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/803/2021 schron bojowy (nr 14), stanowiący element Grupy Bojowej „Zgorzelec” Obszaru Warownego „Śląsk”, położony przy ul. Kolonia Zygmunt w Świętochłowicach.

Image Description
27/04/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/799/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/799/2021 schron bojowy, będący elementem Pododcinka „Śmiłowice” Odcinka „Mikołów” Obszaru Warownego „Śląsk” w rejonie ul. Górnośląskiej w Mikołowie.

Image Description
19/04/2021

Dotacje 2021

Uprzejmie informujemy, że w 2021 roku do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach wpłynęły 143 wnioski opiewające na kwotę 30 152 142,40 zł wnioskowanych dotacji. Planowany w tym zakresie budżet urzędu wynosi 2 457 000,00 zł i stanowi 8,15 % zgłoszonego zapotrzebowania. W celu racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał: 44 wnioski zakwalifikowanych do II etapu weryfikacji , 15 wniosków zakwalifikowanych na listę rezerwową, 10 wniosków błędnych formalnie, 86 wniosków nieprzyjętych do dofinansowania z powodu braku środków finansowych, 3 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców. Zaproszenie do II etapu oraz lista rezerwowa dostępne są w zakładce DOTACJE - OGŁOSZENIA

Image Description
16/04/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/793/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 12 kwietnia 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/793/2021 zespół fortyfikacji Grupa Bojowa „Wymysłów” Obszaru Warownego „Śląsk”, w skład którego wchodzą trzy obiekty: a) ciężki schron bojowy nr 53, b) ciężki schron bojowy nr 53a wraz z najbliższym otoczeniem, c) schron pozorno-bojowy.

Image Description
16/04/2021

Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – historyczny układ urbanistyczny miasta Cieszyna, wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: K-RD-KL/4160/9355/199/09 pod nr A/317/2018 – polegających na przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ulicy Garncarska i Bobrecka w Cieszynie na działkach ewid. nr 164, 18, 3/1, 21, 20/1, 19/1, 81/2, 82/1, 2, 5, 6, 9/1, 10/3, 11/1 (obr. 41) i 159, 158, 156, 155 (obr. 42)

Image Description
14/04/2021

Nowe czasopismo archeologiczne

Miło nam poinformować, że Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (z siedzibą w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu), wydał właśnie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach pierwszy tom czasopisma „Górnośląskie Raporty Archeologiczne”. Znajdują się tu sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych między innymi w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, Bielsku-Białej czy Kędzierzynie-Koźlu, analizy niejednokrotnie unikatowych zabytków ruchomych i nieruchomych, a także omówienia wydarzeń okolicznościowych. Ponieważ zależy nam, aby dostęp do tej niezwykle interesującej publikacji miało jak najszersze grono odbiorców, postanowiliśmy opublikować ją w wersji elektronicznej na stronie MGB.

Image Description
12/04/2021

Informacja o zakończonym konkursie (75269)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że zakończył postępowanie konkursowe (ogłoszenie o naborze nr 75269) na stanowisko inspektora ds. zabytków przemysłu i techniki oraz ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Ziółek.

Image Description
06/04/2021

Wpis do rejestru zabytków (B/432/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 24 lutego 2021 r. wpisał do rejestru zabytków ruchomych województwa śląskiego pod numerem B/432/2021 krzyż żeliwny na kamiennym cokole usytuowany na cmentarzu parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Siemianowicach Śląskich.

Image Description
06/04/2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego o zespołu zabudowy osiedla Murcki w Katowicach.

Image Description
01/04/2021

Informacja

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach wraz z Delegaturami w Bielsku-Białej i Częstochowie będzie czynny do godziny 12:00.

Image Description
26/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/784/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 24 marca 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/784/2021 ciężki schron bojom w rejonie ul. Głównej w Chorzowie-Maciejkowicach, stanowiący element Grupy Bojowej „Maciejkowice" Obszaru Warownego „Śląsk".

Image Description
26/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/787/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 24 marca 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/787/2021 schron bojowy, będący elementem Pododcinka „Śmiłowice” Odcinka „Mikołów” Obszaru Warownego „Śląsk”, położony przy ul. Gliwickiej w Mikołowie, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 315/16.

Image Description
24/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/764/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 24 lutego 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/764/2021 schron bojowy nr 39 w Świętochłowicach-Piaśnikach, stanowiący element II linii obrony Obszaru Warownego „Śląsk", zlokalizowany w Parku Heiloo.

Image Description
22/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/736/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 27 listopada 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/736/2020 kamienicę położoną w Bielsku-Białej pod adresem pl. Wolności 5.

Image Description
22/03/2021

Obwieszczenie

Pozwolenie nr BB/209/2021 z dnia 19.03.2021 r. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na prowadzenie badań archeologicznych (prospekcji powierzchniowych) na terenach gmin Pietrowice Wielkie i Krzanowice.

Image Description
19/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/777/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 12 marca 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/777/2021 ciężki schron bojowy (nr 50), będący elementem Grupy Bojowej „Brzeziny” Obszaru Warownego „Śląsk”, położony przy ul. Przyjaźni w Piekarach Śląskich .

Image Description
16/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/778/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 12 marca 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/778/2021 ciężki schron bojowy, będący elementem Punktu Oporu „Wzgórze 298 - Kamień” Obszaru Warownego „Śląsk”, położony przy ul. Partyzantów w Piekarach Śląskich.

Image Description
16/03/2021

Obwieszczenie

Decyzja nr BB/203/2021 z dnia 15.03.2021 r. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach zmieniająca pozwolenia nr K/1469/2019 na prowadzenie badań archeologicznych przy inwestycji pn. „Przebudowa Drogi Krajowej Nr 933, odcinek I”.

Image Description
11/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/771/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 9 marca 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/771/2021 budynek przy ul. 1 Maja 15 w Bielsku-Białej.

Image Description
11/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/772/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 9 marca 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/772/2021 kapliczkę murowaną Matki Bożej z 1893 r., położoną przy ul. Dębowej/ ul. źródlanej w Katowicach.

Image Description
05/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/748/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 14 stycznia 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/748/2021 budynek mieszkalny z ok. 1830 r. przy ul. Więźniów Oświęcimia 2 w Wilamowicach.

Image Description
03/03/2021

Informacja o zakończonym konkursie (73989)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że zakończył postępowanie konkursowe (ogłoszenie o naborze nr 73989) na stanowisko inspektora ds. administracyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na ww. stanowisko została wybrana Pani Beata Leszczyna.

Image Description
03/03/2021

Konkurs na stanowisko pracy (75269)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw zabytków przemysłu i techniki oraz ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - Inspekcja zabytków przemysłu i techniki

Image Description
03/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/623/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/623/2020 budynek dawnej dyrekcji Huty Gliwice w Gliwicach przy ul. ks. Herberta HIubka 4.

Image Description
03/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/593/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 17 stycznia 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/593/2020 budynek dawnego młyna przy ul. Starokościelnej 32 w Tychach.

Image Description
03/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/766/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/766/2021 polowy schron piechoty, stanowiący część Pododcinka „Las Wyrski" Odcinka „Mikołów" Obszaru Warownego „Śląsk", zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 957 w Wyrach.

Image Description
03/03/2021

Informacja o zakończonym konkursie (73808)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że zakończył postępowanie konkursowe (ogłoszenie o naborze nr 73808) na stanowisko inspektora ds. zabytków przemysłu, techniki oraz ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego bez wyłonienia kandydata.

Image Description
01/03/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/763/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/763/2021 zespół zabudowy Cementowni „Grodziec" w miejscowości Będzin przy ul. N. Barlickiego wraz z tradycyjną nazwą zabytku „Cementownia Grodziec”, w skład którego wchodzą: a) budynek zbiorników szlamowych, b) 5 silosów, połączonych pomostem transportera cementu, wraz z „wieżą konwojera” — konstrukcją elewatorów cementu, przylegającą od strony zachodniej do silosa nr Il (licząc od zachodu).

Image Description
24/02/2021

Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych – prospekcji powierzchniowej na terenach gmin Krzanowice i Pietrowice Wielkie.

Image Description
23/02/2021

"Wzorcowa rewitalizacja" Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Jeszcze tylko do 26 lutego trwa nabór gmin do programu wsparcia "Wzorcowa rewitalizacja" Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Program kierowany jest do gmin chcących wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacyjnych, które posiadają Gminny program rewitalizacji, są w trakcie jego sporządzania, prowadzą rewitalizację w oparciu o Lokalny programu rewitalizacji, lub chciałyby sporządzić go od podstaw. NID pomoże wybranym gminom przeprowadzić proces identyfikacji dziedzictwa na jej obszarze, oszacować jego wartość i wskaże właściwy sposobów jego ujęcia, ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych. Więcej informacji na stronie https://samorzad.nid.pl/

Image Description
17/02/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/596/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 1 lutego 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/596/2021 część zespołu dworsko-parkowego „Klementynówka” (właściwie „Villa Klementynka”) w Żywcu wraz z otoczeniem.

Image Description
12/02/2021

Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia nr K/1469/2019 na prowadzenie badań archeologicznych przy inwestycji pn. „Przebudowa Drogi Krajowej Nr 933, odcinek I”

Image Description
12/02/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/756/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 1 lutego 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/756/2021 zespół fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk” – Pododcinek „Wyry” Odcinka „Mikołów”, w miejscowości Wyry, pow. mikołowski, w skład którego wchodzą: 1) schron bojowy, zlokalizowany na zachód od ul. Pszczyńskiej wraz z najbliższym otoczeniem 2) schron bojowy „Sowiniec”, zlokalizowany na pograniczu miejscowości Wyry i Gostyń, przy ul. Tęczowej / ul. Wagonowej

Image Description
03/02/2021

Konkurs na stanowisko pracy (73989)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw administracyjnych - Administracja.

Image Description
02/02/2021

Refundacje 2021

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że od 2 stycznia trwa nabór wniosków o udzielenie tzw. „refundacji” - dotacji za prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wykonane w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 roku (wnioski będą weryfikowane dopiero po zakończeniu naboru). Zalecamy, aby wnioski wysyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego), ew. składać w siedzibie urzędu – do skrzyni przed biurem podawczym (potwierdzenie złożenia wniosku wysyłane będzie na prośbę wnioskodawcy na wskazany adres e-mail – taka prośba powinna być załączona najlepiej na oddzielnej kartce na początku wniosku). Jednocześnie informujemy, że druki wniosków nie ulegają zmianie. Wnioski w formacie Word dostępne są w zakładce formularze: http://wkz.katowice.pl/strony/formularze/dotacje-i-refundacje W przypadku pytań prosimy o kontakt z P. Martą Piekarz e-mail: martapiekarz@wkz.katowice.pl lub tel: 32 253-77-88 wew. 25 (kontakt telefoniczny może być utrudniony z uwagi na pracę zdalną pracownika).

Image Description
29/01/2021

Konkurs na stanowisko pracy (73808)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw zabytków przemysłu i techniki oraz ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - Inspekcja zabytków przemysłu i techniki

Image Description
28/01/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/687/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/687/2020 przyczółki mostowe oraz relikty mostu nad rzeką Odrą, w miejscowościach Grzegorzowice (gm. Rudnik) i Ciechowice (gm. Nędza).

Image Description
26/01/2021

Obwieszczenie

Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków w Katowicach na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru – historyczny układ urbanistyczny miasta Biała – polegających na remoncie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej w rejonie ulic Bohaterów Warszawy, kpt. A. Kunickiego, T.W. Wilsona, gen. Stefana Grota Roweckiego w Bielsku-Białej.

Image Description
26/01/2021

Obwieszczenie

Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków w Katowicach na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru – zespół drewnianej zabudowy wzdłuż drogi Istebna-Koniaków w ramach inwestycji pn.: „Gazyfikacja miejscowości Istebna – UP/00198961”.

Image Description
21/01/2021

Kondolencje

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 20 stycznia 2021 roku uległ tragicznemu wypadkowi wskutek którego zmarł Pan Ryszard Dobiega – Miejski Konserwator Zabytków w Czeladzi. Zachowując Pana Ryszarda w najlepszej pamięci, pozostajemy w serdecznej łączności z jego Rodziną oraz wszystkimi bliskimi mu Osobami. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski.

Image Description
20/01/2021

Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że z dniem 20 stycznia 2021 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania Pozwolenia na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym zabytków archeologicznych (zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 282) w Kroczycach Okupnych.

Image Description
18/01/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/719/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 19 października 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/719/2020 budynek usługowo-mieszkalny (tzw. Dom Cochlera) w Tarnowskich Górach pod adresem Rynek 5.

Image Description
13/01/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/673/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 9 lipca 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/673/2020 budynek banku przy ul. Teodora Sixta 19 / ul. Zygmunta Krasińskiego 33 w Bielsku-Białej.

Image Description
13/01/2021

Dotacje 2021

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że od 2 stycznia trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do wykonania w 2021 roku. Termin składania wniosków upływa 1 marca 2021 roku (28 luty 2021 r. jest dniem wolnym od pracy). Zalecamy, aby wnioski wysyłać pocztą (decyduje się data stempla pocztowego), ew. składać w siedzibie urzędu – do skrzyni przed biurem podawczym (potwierdzenie złożenia wniosku wysyłane będzie na prośbę wnioskodawcy na wskazany adres e-mail – taka prośba powinna być załączona najlepiej na oddzielnej kartce na początku wniosku). Jednocześnie informujemy, że regulamin dotacji oraz druki wniosków nie ulegają zmianie. Wnioski w formacie Word dostępne są w zakładce formularze: (http://wkz.katowice.pl/strony/formularze/dotacje-i-refundacje). W przypadku pytań prosimy o kontakt z P. Martą Piekarz e-mail: martapiekarz@wkz.katowice.pl lub tel: 32 253-77-88 wew. 25 (kontakt telefoniczny może być utrudniony z uwagi na pracę zdalną pracownika).

Image Description
11/01/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/740/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/740/2020 zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Strzybnik, gm. Rudnik, położony w rejonie ul. Długiej, ul. Parkowej i ul. Zamkowej, w skład którego wchodzą: ruiny dawnego pałacu, mauzoleum (tj. dawny grobowiec rodzinny), budynek dawnej kuźni, park przypałacowy.

Image Description
11/01/2021

Wpis do rejestru zabytków (A/742/2021)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 7 stycznia 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/742/2021 cmentarz żydowski wraz z domem przedpogrzebowym i ogrodzeniem cmentarza, przy ul. Gliwickiej 66 w Tarnowskich Górach.

Image Description
05/01/2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego zespołu zabudowy osiedla Murcki w Katowicach.

Image Description
30/12/2020

Wpis do rejestru zabytków (A/666/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 2 lipca 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/666/2020 zespół zabudowy więzienia, obecnie Aresztu Śledczego, przy ul. Wrocławskiej 4 w Bytomiu.

Image Description
29/12/2020

Wpis do rejestru zabytków (A/708/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 5 października 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/708/2020 kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w miejscowości Pawłów przy ul. Powstańców Śląskich 86.

Image Description
29/12/2020

Wpis do rejestru zabytków (A/707/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 5 października 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/707/2020 kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Warszawskiej 29 w Raciborzu.

Image Description
29/12/2020

Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – historyczny układ urbanistyczny miasta Biała – polegających na remoncie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej na działkach ewid. nr 112/5, 43, 42/1, 44, 45/2, 46/2, 47/3, 48/2, 51/3, 52, 53, 54, 56, 57, 38/7, 38/8, 58/1, 112/11 (obr. nr 0082 Dolne Przedmieście) w rejonie ulic Bohaterów Warszawy, kpt. A. Kunickiego, T.W. Wilsona, gen. Stefana Grota Roweckiego w Bielsku-Białej.

Image Description
29/12/2020

Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – zespół drewnianej zabudowy wzdłuż drogi Istebna-Koniaków w ramach inwestycji pn.: „Gazyfikacja miejscowości Istebna – UP/00198961”.

Image Description
23/12/2020

Informacja

W dniach 24.12 i 31.12 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach (wraz z delegaturami w Bielsku-Białej i Częstochowie) będzie czynny do godz. 12.00. Przepraszamy z utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość!

Image Description
23/12/2020

Wpis do rejestru zabytków (A/738/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 15 grudnia 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/738/2020 fragment pola bitewnego Bitwy pod Mokrą, obejmujący działkę ewidencyjną nr 485, w miejscowości Mokra (gm. Miedźno, pow. kłobucki).

Image Description
21/12/2020

Wpis do rejestru zabytków (A/672/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 7 lipca 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/672/2020 budynek mieszkalny, tzw. Pałacyk Prittwitz, w Katowicach przy ul. Krakowskiej 81-81a-83.

Image Description
18/12/2020

Wpis do rejestru zabytków (A/706/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 1 października 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/706/2020 budynek dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach przy ul. Dworcowej 11.

Image Description
18/12/2020

Wpis do rejestru zabytków (A/729/2020)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 2 listopada 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/729/2020 budynek kościoła parafialnego pw. św. Jacka w Borze Zapilskim, gm. Wręczyca Wielka.

Image Description
13/10/2020

Informacja dotycząca działalności archiwum zakładowego

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w związku z trwającym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, archiwum zakładowe tutejszego urzędu oraz Delegatur w Częstochowie i Bielsku-Białej, będzie nieczynne począwszy od wtorku 13.10.2020 r. do odwołania.

Image Description
02/10/2020

Informacja dotycząca zabytków archeologii

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że od dnia 01.10.2020 r. sprawy z zakresu archeologii z terenu gmin: Bytom, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Mierzęcice, Siewierz, Dąbrowa Górnicza, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Zawiercie, Sosnowiec, Sławków, Żarnowiec oraz związane z architekturą obronną (zamki, mury obronne) przejęła Delegatura w Częstochowie - Pan Jacek Koj. Natomiast sprawy z zakresu archeologii na terenie gmin: Czerwionka-Leszczyny, Kornowac, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rudnik, Krzanowice, Krzyżanowice, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany, Rybnik, Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski prowadzi Delegatura w Bielsku-Białej - Pani Magdalena Sobota i Pan Jarosław Maciejewski.

Image Description
29/09/2020

Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego następującego zabytku: zespół zabudowy osiedla Murcki w Katowicach.

Image Description
08/09/2020

28 Europejskie Dni Dziedzictwa

Przypominamy o cyklu wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 28. edycja odbędzie się w dniach 12-13 i 19-20 września 2020 r. Już dziś warto zaplanować nadchodzący weekend. Informatory tegorocznej edycji na stronie: https://edd.nid.pl/pliki-do-pobrania/informatory-edd-2020/

Image Description
12/08/2020

Informacja

Ze względu na konieczność zamknięcia fragmentu ul. Mirowskiej w Częstochowie w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi i wykopami na wysokości kamienicy Mirowska 8, w dniu 18 sierpnia (wtorek) Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nie będzie dostępna dla p.t. Petentów. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefoniczne pod nr : 34 365 16 38.

Image Description
03/07/2020

Informacja o zakończonym konkursie (63763)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że zakończył postępowanie konkursowe (ogłoszenie o naborze nr 63763) na stanowisko inspektora ds. kar administracyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na ww. stanowisko została wybrana Pani Bożena Glanc-Mendrok. 

Image Description
10/06/2020

Informacja

Informujemy, że w związku z rozpoczynającym się sezonem urlopowym oraz pracą zdalną części pracowników, mogą występować trudności w dodzwonieniu się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Prosimy o kontakt via e-mail: sekretariat@wkz.katowice.pl. Zachęcamy także do korzystania z numerów wewnętrznych poszczególnych pracowników oraz ich bezpośrednich adresów mailowych, umieszczonych na stronie www Urzędu w zakładce http://wkz.katowice.pl/strony/kontakt/inspektorzy-i-podzial-terenu.

Image Description
03/06/2020

Konkurs na stanowisko pracy (63763)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. kar administracyjnych

Image Description
03/06/2020

Informacja o zakończonym konkursie (63011)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że zakończył postępowanie konkursowe (ogłoszenie o naborze nr 63011) na stanowisko inspektora ds. rejestru i dokumentacji zabytków – umowa na zastępstwo. W wyniku przeprowadzonego postępowania na ww. stanowisko została wybrana Pani Krystyna Wieczorek.

Image Description
01/06/2020

Informacja o zakończonym konkursie (63285)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że zakończył postępowanie konkursowe (ogłoszenie o naborze nr 63285) na stanowisko inspektora ds. kar administracyjnych. Nabór zakończono bez wyłonienia kandydata.

Image Description
26/05/2020

Informacja

Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 26 maja 2020 r. o obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego w 2019 roku.

Image Description
22/05/2020

Informacja

Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i podległy mu Urząd

Image Description
14/05/2020

Konkurs na stanowisko pracy (63285)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. kar administracyjnych

Image Description
05/05/2020

Informacja

Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i podległy mu urząd.

Image Description
29/04/2020

Konkurs na stanowisko pracy (63011)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. rejestru i dokumentacji zabytków.

Image Description
26/04/2020

Informacja

Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i podległy mu urząd.

Image Description
07/04/2020

Informacja

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach wraz z Delegaturami w Bielsku-Białej i Częstochowie będzie czynny do godziny 12:00. 

Image Description
17/03/2020

Informacja o zakończonym konkursie (60441)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył postępowanie rekrutacyjne nr 60441 na stanowisko inspektora ds. kar administracyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na ww. stanowisko została wybrana Pani Patrycja Trębacz-Nowak.

Image Description
16/03/2020

Informacja

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz delegatur WUOZ w Bielsku-Białej i Częstochowie

Image Description
13/03/2020

Informacja

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, że ogranicza do maksimum przyjmowanie interesantów w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków począwszy od 13 marca 2020 do 25 marca 2020 r. Wstrzymuje się wyjazdy służbowe pracowników oraz ogranicza spotkania w siedzibie tut. Urzędu. Zalecamy składanie wniosków i pism za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez e-PUAP. Termin może ulec przesunięciu. Dalsze decyzje będą dostępne na stronie internetowej WUOZ oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W sprawach pilnych prosimy o kontakt poprzez e-PUAP, telefon lub pocztę elektroniczną (telefony i adresy mailowe dostępne są na stronie internetowej – www.wkz.katowice.pl) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374] (2) czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) [KPA): art. 39 – 49b .

Image Description
12/03/2020

Informacja

W związku z zagrożeniem koronawirusem oraz w trosce o zdrowie Klientów i pracowników Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie liczby wizyt w siedzibie Urzędu do niezbędnego minimum. Zalecamy kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Image Description
28/02/2020

Informacja

W związku z uszkodzeniem linii telefonicznej mogą występować problemy z dodzwonieniem się do Delegatury WUOZ w Bielsku-Białej. W takim wypadku prosimy o korzystanie z numeru: 33 443 22 69.

Image Description
14/02/2020

Konkurs na stanowisko pracy (61184)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. dokumentacji zabytków.

Image Description
14/02/2020

Informacja o zakończonym konkursie (59861)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył postępowanie konkursowe na stanowisko inspektora ds. dokumentacji zabytków (ogłoszenie o naborze nr 59861). Nabór zakończono bez zatrudnienia kandydata.

Image Description
11/02/2020

Kondolencje

Z żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach zmarła Pani Ariana Gano-Kotula – wieloletnia Miejska Konserwator Zabytków w Bytomiu, zwłaszcza w latach 80. ubiegłego wieku. Zachowując Panią Arianę w najlepszej pamięci, pozostajemy w serdecznej łączności z Rodziną oraz wszystkimi bliskimi jej Osobami. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski.

Image Description
03/02/2020

Informacja o zakończonym konkursie (58289)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko inspektora ds. zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach (umowa na zastępstwo). W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na  ww. stanowisko została wybrana Pani Dorota Szymczak.

Image Description
31/01/2020

Konkurs na stanowisko pracy (60441)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. kar administracyjnych.

Image Description
17/01/2020

Konkurs na stanowisko pracy (59861)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. dokumentacji zabytków.

Image Description
09/12/2019

Informacja

Uprzejmie informujemy, że 27 grudnia 2019 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach oraz Delegatury w Bielsku-Białej i Częstochowie będą nieczynne (na podst. Zarządzenia nr 21 Szefa KPRM z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej). W zamian dniem roboczym będzie sobota, 14 grudnia br. Ponadto zawiadamiamy, że w dniach 24 i 31 grudnia br. Urząd będzie czynny do godz. 12.00.

Image Description
04/12/2019

11 Sesja Konserwatorska

12 grudnia 2019 roku zapraszamy do Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy Teatralnej 4 na doroczną Sesję konserwatorską, której tematem tym razem będą „PARKI-OGRODY-CMENTARZE”, rozpoczęcie o godzinie 10.00. Wstęp wolny!

Image Description
04/12/2019

Konkurs na stanowisko pracy (58289)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach.

Image Description
23/10/2019

Kondolencje

Z żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach zmarł Pan Sylwester Potocki – Rejonowy Konserwator Zabytków w Raciborzu w latach 80. ubiegłego wieku. Zachowując Pana Sylwestra w najlepszej pamięci, pozostajemy w serdecznej łączności jego z Rodziną oraz wszystkimi bliskimi mu Osobami. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski.

Image Description
11/10/2019

Konkurs na stanowisko pracy (55671)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach.

Image Description
11/10/2019

Informacja o zakończonym konkursie na stanowisko pracy (53660)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko inspektora ds. zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach (ogłoszenie o naborze nr 53660). Nabór zakończono bez zatrudnienia kandydata.

Image Description
05/09/2019

Konkurs na stanowisko pracy (53660)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach.

Image Description
02/09/2019

Obwieszczenie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Image Description
02/09/2019

Obwieszczenie

Pozwolenie Nr K/1071/2019 na prowadzenie badań archeologicznych

Image Description
16/07/2019

Oświadczenie

Oświadczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w sprawie rozbiórki schronów bojowych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach

Image Description
08/07/2019

Konkurs na stanowisko pracy (50587)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach.

Image Description
01/07/2019

Konkurs na stanowisko pracy (50101)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach.

Image Description
27/06/2019

Obwieszczenie

Pozwolenie Nr K/694/2019 na prowadzenie badań archeologicznych

Image Description
09/05/2019

Obwieszczenie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na terenie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie gminy Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz – Sektor 0, Sektor 3 i Sektor 4”

Image Description
09/05/2019

Obwieszczenie

Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Katowicach w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego zespołu zabudowy Osiedla Robotniczego KWK Klimontów w Sosnowcu przy ul. Kraszewskiego 3, 5, 7, 9-11, 13, 15.

Image Description
06/05/2019

Konkurs na stanowisko pracy (46767)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach.

Image Description
24/04/2019

Informacja

Uprzejmie informujemy, że archiwum w Częstochowskiej Delegaturze Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będzie udostępniało dokumentację w ograniczonym zakresie, jedynie w bardzo pilnych, uzasadnionych przypadkach, aż do odwołania. Skorzystanie z zasobów archiwalnych odbywa się we wtorki i czwartki, po wcześniejszym umówieniu terminu.

Image Description
23/04/2019

Informacja

Informujemy, że 2 maja 2019 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach wraz z Delegaturami w Bielsku-Białej i Częstochowie będą nieczynne. W zamian sekretariaty Urzędu będą pracowały w sobotę, 11 maja br., w godzinach od 8.00 do 15:00. Powyższe wynika z zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Image Description
13/03/2019

Konkurs na stanowisko pracy (44154)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach.

Image Description
12/03/2019

Obwieszczenie

Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w sprawie wpisu do rejestru zabytków archeologicznych województwa śląskiego stanowiska archeologicznego – Góry Klimont.

Image Description
04/03/2019

Konkurs na stanowisko pracy (43737)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. przemysłu i techniki.

Image Description
22/02/2019

Konkurs na stanowisko pracy (43369)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. rejestru i dokumentacji zabytków.

Image Description
21/02/2019

Obwieszczenie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na terenie układu urbanistycznego miasta Pilica, w związku z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową i przebudową sieci wodociągowej (kanały główne z kanałami bocznymi).

Image Description
25/01/2019

Konkurs na stanowisko pracy (41644)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach.

Image Description
09/01/2019

Konkurs na stanowisko pracy (40664)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach.

Image Description
09/01/2019

Informacja

W związku z prowadzeniem prac przy sieci telefonicznej informujemy, że w dniu 10.01.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00 mogą wystąpić problemy z dodzwonieniem się do urzędu. Za utrudnienia przepraszamy.

Image Description
21/12/2018

Obwieszczenie

Uściślenie dotyczące zakresu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków stanowiska archeologicznego - Góry Klimont.

Image Description
11/12/2018

Informacja

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia nr 17 Szefa KPRM w Wigilię (24.12.2018 r.) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach oraz jego Delegatury w Bielsku-Białej i Częstochowie będą nieczynne, natomiast dniem roboczym będzie sobota, 15 grudnia br. Ponadto w Sylwestra (31.12.2018 r.) Urząd będzie czynny do godz. 14.00.

Image Description
08/11/2018

Obwieszczenie

Pozwolenie nr BB/840/2018 (syg. B-AR.5161.62.2018.JM) na prowadzenie badań archeologicznych, powierzchniowych, na trasie planowanej drogi ekspresowej S1

Image Description
07/11/2018

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 2 listopada 2018 roku Pana Macieja Wojciechowskiego – dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Katowicach w latach 80. Zachowujemy w najlepszej pamięci jego liczne dokonania zawodowe, służące przez lata ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego w regionie śląsko-dąbrowskim, ale w szczególnie serdecznej – Pana Macieja jako wspaniałego człowieka. Jego najbliższym – małżonce – Pani Elizie i synowi Przemysławowi wraz z rodziną pozwalamy sobie złożyć również i tą drogą wyrazy najserdeczniejszego współczucia Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach i Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski.

Image Description
15/10/2018

10 Sesja Konserwatorska

„Transport” – to temat przewodni i tytuł kolejnej sesji konserwatorskiej, która odbędzie się 22 października 2018 roku o godzinie 10.00.

Image Description
05/10/2018

Obwieszczenie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, powierzchniowych, na trasie planowanej drogi ekspresowej S1

Image Description
05/10/2018

Informacja dotycząca działalności archiwum zakładowego

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że z uwagi na prowadzone prace porządkowe związane z przeniesieniem archiwum zakładowego w nowe miejsce, obecnie jest ono nieczynne. Informacja o ponownym otwarciu archiwum zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Image Description
05/10/2018

Informacja

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że trwa testowanie nowej strony internetowej. Treść jest weryfikowana i uzupełniana. Za utrudnienia przepraszamy. Dostęp do starej wersji strony znajduje się w prawym górnym rogu ekranu lub pod adresem http://old.wkz.katowice.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

SŁUŻBA CYWILNA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA