Aktualności

Image Description
26/01/2021

Obwieszczenie

Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków w Katowicach na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru – historyczny układ urbanistyczny miasta Biała – polegających na remoncie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej w rejonie ulic Bohaterów Warszawy, kpt. A. Kunickiego, T.W. Wilsona, gen. Stefana Grota Roweckiego w Bielsku-Białej.

Image Description
26/01/2021

Obwieszczenie

Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwator Zabytków w Katowicach na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru – zespół drewnianej zabudowy wzdłuż drogi Istebna-Koniaków w ramach inwestycji pn.: „Gazyfikacja miejscowości Istebna – UP/00198961”.

Image Description
20/01/2021

Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że z dniem 20 stycznia 2021 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania Pozwolenia na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym zabytków archeologicznych (zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 282) w Kroczycach Okupnych.

Image Description
18/01/2021

Wpis do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 19 października 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/719/2020 budynek usługowo-mieszkalny (tzw. Dom Cochlera) w Tarnowskich Górach pod adresem Rynek 5.

Image Description
13/01/2021

Wpis do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 9 lipca 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/673/2020 budynek banku przy ul. Teodora Sixta 19 / ul. Zygmunta Krasińskiego 33 w Bielsku-Białej.

Image Description
13/01/2021

Dotacje 2021

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że od 2 stycznia trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do wykonania w 2021 roku. Termin składania wniosków upływa 1 marca 2021 roku (28 luty 2021 r. jest dniem wolnym od pracy). Zalecamy, aby wnioski wysyłać pocztą (decyduje się data stempla pocztowego), ew. składać w siedzibie urzędu – do skrzyni przed biurem podawczym (potwierdzenie złożenia wniosku wysyłane będzie na prośbę wnioskodawcy na wskazany adres e-mail – taka prośba powinna być załączona najlepiej na oddzielnej kartce na początku wniosku). Jednocześnie informujemy, że regulamin dotacji oraz druki wniosków nie ulegają zmianie. Wnioski w formacie Word dostępne są w zakładce formularze: (http://wkz.katowice.pl/strony/formularze/dotacje-i-refundacje). W przypadku pytań prosimy o kontakt z P. Martą Piekarz e-mail: martapiekarz@wkz.katowice.pl lub tel: 32 253-77-88 wew. 25 (kontakt telefoniczny może być utrudniony z uwagi na pracę zdalną pracownika).

Image Description
11/01/2021

Wpis do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/740/2020 zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Strzybnik, gm. Rudnik, położony w rejonie ul. Długiej, ul. Parkowej i ul. Zamkowej, w skład którego wchodzą: ruiny dawnego pałacu, mauzoleum (tj. dawny grobowiec rodzinny), budynek dawnej kuźni, park przypałacowy.

Image Description
11/01/2021

Wpis do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 7 stycznia 2021 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/742/2021 cmentarz żydowski wraz z domem przedpogrzebowym i ogrodzeniem cmentarza, przy ul. Gliwickiej 66 w Tarnowskich Górach.

Image Description
05/01/2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego zespołu zabudowy osiedla Murcki w Katowicach.

Image Description
30/12/2020

Wpis do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 2 lipca 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/666/2020 zespół zabudowy więzienia, obecnie Aresztu Śledczego, przy ul. Wrocławskiej 4 w Bytomiu.

Image Description
29/12/2020

Wpis do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 5 października 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/708/2020 kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w miejscowości Pawłów przy ul. Powstańców Śląskich 86.

Image Description
29/12/2020

Wpis do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 5 października 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/707/2020 kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Warszawskiej 29 w Raciborzu.

Image Description
29/12/2020

Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – historyczny układ urbanistyczny miasta Biała – polegających na remoncie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej na działkach ewid. nr 112/5, 43, 42/1, 44, 45/2, 46/2, 47/3, 48/2, 51/3, 52, 53, 54, 56, 57, 38/7, 38/8, 58/1, 112/11 (obr. nr 0082 Dolne Przedmieście) w rejonie ulic Bohaterów Warszawy, kpt. A. Kunickiego, T.W. Wilsona, gen. Stefana Grota Roweckiego w Bielsku-Białej.

Image Description
29/12/2020

Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – zespół drewnianej zabudowy wzdłuż drogi Istebna-Koniaków w ramach inwestycji pn.: „Gazyfikacja miejscowości Istebna – UP/00198961”.

Image Description
23/12/2020

Informacja

W dniach 24.12 i 31.12 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach (wraz z delegaturami w Bielsku-Białej i Częstochowie) będzie czynny do godz. 12.00. Przepraszamy z utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość!

Image Description
23/12/2020

Wpis do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 15 grudnia 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/738/2020 fragment pola bitewnego Bitwy pod Mokrą, obejmujący działkę ewidencyjną nr 485, w miejscowości Mokra (gm. Miedźno, pow. kłobucki).

Image Description
21/12/2020

Wpis do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 7 lipca 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/672/2020 budynek mieszkalny, tzw. Pałacyk Prittwitz, w Katowicach przy ul. Krakowskiej 81-81a-83.

Image Description
18/12/2020

Wpis do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 1 października 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/706/2020 budynek dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach przy ul. Dworcowej 11.

Image Description
18/12/2020

Wpis do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w dniu 2 listopada 2020 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/729/2020 budynek kościoła parafialnego pw. św. Jacka w Borze Zapilskim, gm. Wręczyca Wielka.

Image Description
13/10/2020

Informacja dotycząca działalności archiwum zakładowego

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że w związku z trwającym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, archiwum zakładowe tutejszego urzędu oraz Delegatur w Częstochowie i Bielsku-Białej, będzie nieczynne począwszy od wtorku 13.10.2020 r. do odwołania.

Image Description
02/10/2020

Informacja dotycząca zabytków archeologii

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że od dnia 01.10.2020 r. sprawy z zakresu archeologii z terenu gmin: Bytom, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Mierzęcice, Siewierz, Dąbrowa Górnicza, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Zawiercie, Sosnowiec, Sławków, Żarnowiec oraz związane z architekturą obronną (zamki, mury obronne) przejęła Delegatura w Częstochowie - Pan Jacek Koj. Natomiast sprawy z zakresu archeologii na terenie gmin: Czerwionka-Leszczyny, Kornowac, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rudnik, Krzanowice, Krzyżanowice, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany, Rybnik, Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski prowadzi Delegatura w Bielsku-Białej - Pani Magdalena Sobota i Pan Jarosław Maciejewski.

Image Description
29/09/2020

Obwieszczenie

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach zawiadamia o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego następującego zabytku: zespół zabudowy osiedla Murcki w Katowicach.

Image Description
08/09/2020

28 Europejskie Dni Dziedzictwa

Przypominamy o cyklu wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 28. edycja odbędzie się w dniach 12-13 i 19-20 września 2020 r. Już dziś warto zaplanować nadchodzący weekend. Informatory tegorocznej edycji na stronie: https://edd.nid.pl/pliki-do-pobrania/informatory-edd-2020/

Image Description
12/08/2020

Informacja

Ze względu na konieczność zamknięcia fragmentu ul. Mirowskiej w Częstochowie w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi i wykopami na wysokości kamienicy Mirowska 8, w dniu 18 sierpnia (wtorek) Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nie będzie dostępna dla p.t. Petentów. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefoniczne pod nr : 34 365 16 38.

Image Description
03/07/2020

Informacja o zakończonym konkursie (63763)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że zakończył postępowanie konkursowe (ogłoszenie o naborze nr 63763) na stanowisko inspektora ds. kar administracyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na ww. stanowisko została wybrana Pani Bożena Glanc-Mendrok. 

Image Description
10/06/2020

Informacja

Informujemy, że w związku z rozpoczynającym się sezonem urlopowym oraz pracą zdalną części pracowników, mogą występować trudności w dodzwonieniu się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Prosimy o kontakt via e-mail: sekretariat@wkz.katowice.pl. Zachęcamy także do korzystania z numerów wewnętrznych poszczególnych pracowników oraz ich bezpośrednich adresów mailowych, umieszczonych na stronie www Urzędu w zakładce http://wkz.katowice.pl/strony/kontakt/inspektorzy-i-podzial-terenu.

Image Description
03/06/2020

Konkurs na stanowisko pracy (63763)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. kar administracyjnych

Image Description
03/06/2020

Informacja o zakończonym konkursie (63011)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że zakończył postępowanie konkursowe (ogłoszenie o naborze nr 63011) na stanowisko inspektora ds. rejestru i dokumentacji zabytków – umowa na zastępstwo. W wyniku przeprowadzonego postępowania na ww. stanowisko została wybrana Pani Krystyna Wieczorek.

Image Description
01/06/2020

Informacja o zakończonym konkursie (63285)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że zakończył postępowanie konkursowe (ogłoszenie o naborze nr 63285) na stanowisko inspektora ds. kar administracyjnych. Nabór zakończono bez wyłonienia kandydata.

Image Description
26/05/2020

Informacja

Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 26 maja 2020 r. o obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego w 2019 roku.

Image Description
22/05/2020

Informacja

Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i podległy mu Urząd

Image Description
14/05/2020

Konkurs na stanowisko pracy (63285)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. kar administracyjnych

Image Description
05/05/2020

Informacja

Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i podległy mu urząd.

Image Description
29/04/2020

Konkurs na stanowisko pracy (63011)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. rejestru i dokumentacji zabytków.

Image Description
26/04/2020

Informacja

Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i podległy mu urząd.

Image Description
07/04/2020

Informacja

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach wraz z Delegaturami w Bielsku-Białej i Częstochowie będzie czynny do godziny 12:00. 

Image Description
17/03/2020

Informacja o zakończonym konkursie (60441)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył postępowanie rekrutacyjne nr 60441 na stanowisko inspektora ds. kar administracyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na ww. stanowisko została wybrana Pani Patrycja Trębacz-Nowak.

Image Description
16/03/2020

Informacja

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach oraz delegatur WUOZ w Bielsku-Białej i Częstochowie

Image Description
13/03/2020

Informacja

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, że ogranicza do maksimum przyjmowanie interesantów w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków począwszy od 13 marca 2020 do 25 marca 2020 r. Wstrzymuje się wyjazdy służbowe pracowników oraz ogranicza spotkania w siedzibie tut. Urzędu. Zalecamy składanie wniosków i pism za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez e-PUAP. Termin może ulec przesunięciu. Dalsze decyzje będą dostępne na stronie internetowej WUOZ oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W sprawach pilnych prosimy o kontakt poprzez e-PUAP, telefon lub pocztę elektroniczną (telefony i adresy mailowe dostępne są na stronie internetowej – www.wkz.katowice.pl) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374] (2) czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) [KPA): art. 39 – 49b .

Image Description
12/03/2020

Informacja

W związku z zagrożeniem koronawirusem oraz w trosce o zdrowie Klientów i pracowników Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie liczby wizyt w siedzibie Urzędu do niezbędnego minimum. Zalecamy kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Image Description
28/02/2020

Informacja

W związku z uszkodzeniem linii telefonicznej mogą występować problemy z dodzwonieniem się do Delegatury WUOZ w Bielsku-Białej. W takim wypadku prosimy o korzystanie z numeru: 33 443 22 69.

Image Description
14/02/2020

Konkurs na stanowisko pracy (61184)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. dokumentacji zabytków.

Image Description
14/02/2020

Informacja o zakończonym konkursie (59861)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył postępowanie konkursowe na stanowisko inspektora ds. dokumentacji zabytków (ogłoszenie o naborze nr 59861). Nabór zakończono bez zatrudnienia kandydata.

Image Description
03/02/2020

Informacja o zakończonym konkursie (58289)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko inspektora ds. zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach (umowa na zastępstwo). W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na  ww. stanowisko została wybrana Pani Dorota Szymczak.

Image Description
31/01/2020

Konkurs na stanowisko pracy (60441)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. kar administracyjnych.

Image Description
17/01/2020

Konkurs na stanowisko pracy (59861)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. dokumentacji zabytków.

Image Description
09/12/2019

Informacja

Uprzejmie informujemy, że 27 grudnia 2019 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach oraz Delegatury w Bielsku-Białej i Częstochowie będą nieczynne (na podst. Zarządzenia nr 21 Szefa KPRM z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej). W zamian dniem roboczym będzie sobota, 14 grudnia br. Ponadto zawiadamiamy, że w dniach 24 i 31 grudnia br. Urząd będzie czynny do godz. 12.00.

Image Description
04/12/2019

11 Sesja Konserwatorska

12 grudnia 2019 roku zapraszamy do Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy Teatralnej 4 na doroczną Sesję konserwatorską, której tematem tym razem będą „PARKI-OGRODY-CMENTARZE”, rozpoczęcie o godzinie 10.00. Wstęp wolny!

Image Description
04/12/2019

Konkurs na stanowisko pracy (58289)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach.

Image Description
11/10/2019

Konkurs na stanowisko pracy (55671)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach.

Image Description
11/10/2019

Informacja o zakończonym konkursie na stanowisko pracy (53660)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zakończył postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko inspektora ds. zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach (ogłoszenie o naborze nr 53660). Nabór zakończono bez zatrudnienia kandydata.

Image Description
05/09/2019

Konkurs na stanowisko pracy (53660)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach.

Image Description
02/09/2019

Obwieszczenie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Image Description
02/09/2019

Obwieszczenie

Pozwolenie Nr K/1071/2019 na prowadzenie badań archeologicznych

Image Description
16/07/2019

Oświadczenie

Oświadczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w sprawie rozbiórki schronów bojowych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach

Image Description
27/06/2019

Obwieszczenie

Pozwolenie Nr K/694/2019 na prowadzenie badań archeologicznych

Image Description
09/05/2019

Obwieszczenie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na terenie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie gminy Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz – Sektor 0, Sektor 3 i Sektor 4”

Image Description
09/05/2019

Obwieszczenie

Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Katowicach w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego zespołu zabudowy Osiedla Robotniczego KWK Klimontów w Sosnowcu przy ul. Kraszewskiego 3, 5, 7, 9-11, 13, 15.

Image Description
24/04/2019

Informacja

Archiwum w Częstochowskiej Delegaturze Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Image Description
23/04/2019

Informacja

2 maja dniem wolnym od pracy w Urzędzie

Image Description
12/03/2019

Obwieszczenie

Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w sprawie wpisu do rejestru zabytków archeologicznych województwa śląskiego stanowiska archeologicznego – Góry Klimont.

Image Description
21/02/2019

Obwieszczenie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na terenie układu urbanistycznego miasta Pilica, w związku z budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową i przebudową sieci wodociągowej (kanały główne z kanałami bocznymi).

Image Description
09/01/2019

Informacja

W związku z prowadzeniem prac przy sieci telefonicznej informujemy, że w dniu 10.01.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00 mogą wystąpić problemy z dodzwonieniem się do urzędu. Za utrudnienia przepraszamy.

Image Description
21/12/2018

Obwieszczenie

Uściślenie dotyczące zakresu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków stanowiska archeologicznego - Góry Klimont.

Image Description
11/12/2018

Informacja

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia nr 17 Szefa KPRM w Wigilię (24.12.2018 r.) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach oraz jego Delegatury w Bielsku-Białej i Częstochowie będą nieczynne, natomiast dniem roboczym będzie sobota, 15 grudnia br. Ponadto w Sylwestra (31.12.2018 r.) Urząd będzie czynny do godz. 14.00.

Image Description
08/11/2018

Obwieszczenie

Pozwolenie nr BB/840/2018 (syg. B-AR.5161.62.2018.JM) na prowadzenie badań archeologicznych, powierzchniowych, na trasie planowanej drogi ekspresowej S1

Image Description
15/10/2018

10 Sesja Konserwatorska

„Transport” – to temat przewodni i tytuł kolejnej sesji konserwatorskiej, która odbędzie się 22 października 2018 roku o godzinie 10.00.

Image Description
05/10/2018

Obwieszczenie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, powierzchniowych, na trasie planowanej drogi ekspresowej S1

Image Description
05/10/2018

Informacja dotycząca działalności archiwum zakładowego

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że z uwagi na prowadzone prace porządkowe związane z przeniesieniem archiwum zakładowego w nowe miejsce, obecnie jest ono nieczynne. Informacja o ponownym otwarciu archiwum zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Image Description
05/10/2018

Informacja

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że trwa testowanie nowej strony internetowej. Treść jest weryfikowana i uzupełniana. Za utrudnienia przepraszamy. Dostęp do starej wersji strony znajduje się w prawym górnym rogu ekranu lub pod adresem http://old.wkz.katowice.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

SŁUŻBA CYWILNA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA