• Wywozy zabytków za granicę /
 • Wywozy zabytków za granicę

Wywozy do krajów Unii Europejskiej i poza Unię Europejską

 • Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na wywóz stały lub czasowy?

  Pozwolenia na stały lub czasowy wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii:

  L.p. KATEGORIA ZABYTKU WIEK WARTOŚĆ
  1. Zabytki archeologiczne wchodzące w skład zbiorów archeologicznych lub pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć więcej niż 100 lat dowolna
  2. Elementy stanowiące integralną cześć zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego więcej niż 100 lat dowolna
  3. Wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, nieobjęte kategorią z punktów 4 i 5 więcej niż 50 lat wyższa niż 40 000 zł
  4. Wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele więcej niż 50 lat wyższa niż 16 000 zł
  5. Mozaiki, nieobjęte kategorią z punktów 1 i 2 oraz rysunki wykonane na dowolnym materiale i dowolną techniką więcej niż 50 lat wyższa niż 12 000 zł
  6. Oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty więcej niż 50 lat wyższa niż 16 000 zł
  7. Oryginalne rzeźby, posągi lub ich kopie wykonane tą samą techniką co oryginał, nieobjęte kategorią z punktu 1 więcej niż 50 lat wyższa niż 20 000 zł
  8. Pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy więcej niż 50 lat wyższa niż 6 000 zł
  9. Pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach rękopisy więcej niż 50 lat wyższa niż 4 000 zł
  10. Pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach ksišżki więcej niż 100 lat wyższa niż 6 000 zł
  11. Pojedyncze mapy drukowane i partytury więcej niż 150 lat wyższa niż 6000 zł
  12. Kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych dowolny wyższa niż 16 000 zł
  13. Kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym dowolny wyższa niż 16 000 zł
  14. Środki transportu więcej niż 50 lat wyższa niż 32 000 zł
  15. Inne zabytki więcej niż 50 lat wyższa niż 16 000 zł

   

 • Kiedy nie trzeba uzyskać pozwolenia na stały bądź czasowy wywóz obiektu za granicę?

  Jeśli obiekt, który posiadasz nie znajduje się w żadnej z powyższych kategorii nie musisz ubiegać się o pozwolenie na wywóz tego przedmiotu.

  Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów organ Straży Granicznej lub organ celny może zażądać dokumentów potwierdzający wartość i wiek wywożonego przedmiotu. Jeśli posiadasz obiekt, który może wzbudzić zainteresowanie celników, koniecznie miej ze sobą fakturę lub certyfikat zakupu wydany przez licencjonowanego sprzedawcę, opinię albo wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę biegłego.

  O wycenę bądź opinię możesz zwrócić się do instytucji kultury wyspecjalizowanej w opiece nad zabytkami (np. muzeum), rzeczoznawcy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub podmiotu gospodarczego wyspecjalizowanego w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. dom aukcyjny).

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie wykonuje wycen. 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek - piątek 8.00 - 15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

LINKI

           

     

EPUAP2         

LINKI

 

 

LINKI

SC

 

ISAP