Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

ul. Francuska 12 
40 - 015 Katowice

tel. (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-77-88
fax wewnętrzny 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax (33) 812-37-74 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 15:00,
środa 8:00 - 18:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa

tel./fax (34) 365-16-38 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8:00 - 15:00,
wtorek 8:00 - 18:00

Dodatkowe informacje

UWAGA ! informujemy, że opłatę skarbową od dnia 1 lipca 2015r.
należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 5 lub na
NOWY RACHUNEK
URZĘDU MIASTA KATOWICE
nr  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo do wniosków składanych w Delegaturze WUOZ w Częstochowie należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Częstochowa na numer konta:
49 1050 1142 1000 0022 8000 2367

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) oraz pozostałych przepisów związanych z ochroną zabytków, jak również zadania zlecone przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

Do zadań oddziału i delegatur należy w szczególności:

  1. Opracowywanie planów ochrony dóbr kultury oraz założeń polityki konserwatorskiej w poszczególnych dziedzinach i regionach kulturowych.
  2. Gromadzenie podstawowych informacji i dokumentacji dotyczących dóbr kultury.
  3. Dokonywanie ocen stanu zachowania dóbr kultury i prowadzenie działalności kontrolnej.
  4. Integracja problematyki ochrony dóbr kultury, przyrody i środowiska naturalnego, planowania przestrzennego oraz budownictwa, urbanistyki i architektury.Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych w Urzędzie i Delegaturach

Stanowisko do spraw inspekcji zabytków nieruchomych, ruchomych i finansowania prac przy zabytkach prowadzi systematyczne terenowe lustracje obiektów zabytkowych oraz dokonuje oceny i weryfikacji danych dotyczących tych obiektów, w tym:

  • sposobu użytkowania i eksploatacji obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem,
  • aktualnego stanu zachowania (stopień dekapitalizacji i zagrożenia) substancji budowlanej i otoczenia (krajobrazu)