• FAQ

Wysokość opłaty skarbowej to:

82,00 zł – za wydanie pozwolenia, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami

41,00 zł – za zmianę wydanego pozwolenia 

44,00 zł – za wydanie pozwolenia na wywóz czasowy zabytku za granicę

100 zł – za wydanie pozwolenia na wywóz stały zabytku za granicę (konto Urzędu Miasta Warszawy, Wydział Budżetowo-Księgowy, ul.Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, na konto: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038)

10,00 zł – za decyzję o wpisie do rejestru

17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii,

17,00 zł – za wydanie zaświadczenia

5,00 zł – za poświadczenie zgodności odpisu lub kopii, od każdej strony

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH

ul. Francuska 12
40 - 015 Katowice
 
tel.: 32 253 77 88 lub 32 253 77 98/ fax wewn. 13
email: sekretariat@wkz.katowice.pl
 
sekretariat: wewn. 11
biuro podawcze: wewn. 20
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-15.00
 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
 
tel./fax 33 812-37-74 
email: delegaturabb@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedzialek, wtorek, czwartek, piątek
8.00-15.00
środa 8.00-18.00

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH - DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

ul. Mirowska 8 
42 - 217 Częstochowa 
 
tel./fax 34 365-16-38 
email: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  
8:00 - 15:00
wtorek 8:00 - 18:00